همه نوشته‌های برچسب 'مخالف حذف سمپاد'

حمایت از سمپاد ۱

طراح: سید علی موسوی انتشار بدون ذکر منبع آزاد است. اندازه‌ی متوسط:

حمایت از سمپاد ۲

طراح: سید علی موسوی انتشار بدون ذکر منبع آزاد است. اندازه‌ی متوسط:

چرا از مدارس سمپاد حمایت می‌کنیم؟

چرا از مدارس سمپاد حمایت می‌کنیم؟ استفاده دانش‌آموزان از محیط آموزشی متناسب با استعدادشان: محیط مدارس سمپاد آماده‌ی پرورش …

چرا با حذف سمپاد مخالفیم؟

چرا با حذف سمپاد مخالفیم؟ افزایش استرس دانش‌آموزان با آزمون‌های متعدد مدارس غیردولتی: با حذف آزمون سمپاد، گزینش مدارس …