همه نوشته‌ها در 'سمپاد' اشتراک

چرا با حذف سمپاد مخالفیم؟

چرا با حذف سمپاد مخالفیم؟ افزایش استرس دانش‌آموزان با آزمون‌های متعدد مدارس غیردولتی: با حذف آزمون سمپاد، گزینش مدارس …