همه نوشته‌ها در 'سمپاد' اشتراک

حمایت از سمپاد ۱

طراح: سید علی موسوی انتشار بدون ذکر منبع آزاد است. اندازه‌ی متوسط:

حمایت از سمپاد ۲

طراح: سید علی موسوی انتشار بدون ذکر منبع آزاد است. اندازه‌ی متوسط:

چرا از مدارس سمپاد حمایت می‌کنیم؟

چرا از مدارس سمپاد حمایت می‌کنیم؟ استفاده دانش‌آموزان از محیط آموزشی متناسب با استعدادشان: محیط مدارس سمپاد آماده‌ی پرورش …